Terapia poznawczo-behawioralna polega na nieprzypadkowym wykorzystywaniu przez terapeutę sprawdzonych technik, których terapeutyczny wpływ potwierdzony został w badaniach.

W przypadku niektórych zaburzeń psychicznych techniki te zostały zebrane w tzw. protokoły – czyli szczegółowe instrukcje, jakimi problemami zajmujemy się w określonej kolejności w trakcie terapii.

Techniki te wpływają na nasz sposób myślenia i nasze zachowanie tak, aby nie podtrzymywały dłużej naszego problemu, czy objawów zaburzenia oraz pozwoliły zaangażować się w pełne życie, zgodne z naszymi wartościami.

  • Jest usystematyzowana, krótkoterminowa, zorientowana na teraźniejszość
  • Ma charakter edukacyjny
  • Główny akcent kładzie się na indywidualne zasoby i mocne strony pacjentów
  • Jej celem jest wprowadzenie zmian, które można obiektywnie zmierzyć (zmiany te najczęściej dotyczą: zachowań, emocji, objawów fizjologicznych, sposobu myślenia oraz sposobu radzenia sobie z problemami w wielu trudnych sytuacjach)
  • Polega na stosowaniu technik poznawczych i behawioralnych, które pomagają przyjrzeć się procesom myślowym, przezwyciężyć nieprzydatne przekonania i schematy będących źródłem problemów
  • Pacjent zachęcany jest do pracy między sesjami
  • Relacja pacjenta i terapeuty oparta jest na ścisłej współpracy i zaufaniu
  • Sesja trwa 50 min

Słowo o skuteczności


hipochondria, zespół stresu pourazowego PTSD, zaburzenia odżywiania: anoreksja, bulimia, otyłość, zaburzenie osobowości z pogranicza (borderline), schizofrenia (w połączeniu z farmakoterapią), zaburzenia organiczne (otępienie), myśli i tendencje samobójcze.

Zapraszam
do swojego gabinetu