Psychoterapia poznawczo-behawioralna

Czym jest psychoterapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna polega na wykorzystywaniu sprawdzonych, potwierdzonych wieloma badaniami naukowymi technik. Techniki te wpływają na nasz sposób myślenia i nasze zachowanie tak, aby nie podtrzymywały dłużej naszego problemu, czy objawów zaburzenia oraz pozwoliły zaangażować się w pełne życie, zgodne z naszymi wartościami. Celem terapii jest wprowadzenie zmian, które można obiektywnie zmierzyć (zmiany te najczęściej dotyczą: zachowań, emocji, objawów fizjologicznych, sposobu myślenia oraz sposobu radzenia sobie z problemami w wielu trudnych sytuacjach).

Typowe problemy, z którymi pracuję w gabinecie:

Gabinet w centrum Wrocławia.

Adres: Plac Kościuszki 10/4 (gabinet znajduje się niedaleko Renomy, wejście przez bramę obok Klubu Muzyki i Literatury, następnie dwa razy skręcić w prawo).

Czas trwania: 50 minut, koszt 150zł