Zasady prowadzenia spotkań

Wszyscy klienci uczestniczący w terapii zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:

Terapia jest prowadzona metodą poznawczo – behawioralną. Pacjent zobowiązuje się uczęszczać regularnie na spotkania terapeutyczne. Każde spotkanie terapeutyczne trwa 50min.

 1. Opłata za każde spotkanie to 150 zł.
 2. Liczbę oraz harmonogram spotkań terapeutycznych ustala Terapeuta w porozumieniu z Pacjentem.
 3. Odwołanie spotkania terapeutycznego przez Pacjenta może nastąpić telefonicznie lub mailowo z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem przed terminem umówionego uprzednio spotkania terapeutycznego.
 4. W przypadku, gdy Pacjent nie powiadomi Terapeuty o odwołaniu spotkania terapeutycznego w sposób opisany powyżej, zobowiązany jest do pokrycia 100% opłaty za umówioną sesję, pomimo braku jej realizacji.
 5. Pacjent zobowiązuje się do odwoływania sesji nie więcej niż 3 razy w ciągu 6 kolejnych miesięcy i nie więcej niż 6 razy w ciągu roku. W każdym z przypadków staramy się ustalić inny dogodny termin spotkania.
 6. Opłaty za spotkania mogą być realizowane poprzez wpłatę na konto lub bezpośrednio na spotkaniu w zależności od ustaleń Terapeuty i Pacjenta.
 7. Pacjent angażuje się w pracę własną. Wykonuje wspólnie ustalone prace domowe
  i eksperymenty behawioralne.
 8. Wszelkie informacje uzyskane od Pacjenta, są chronione tajemnicą zawodową, również informacja o tym, że korzysta z terapii. Jedynym wyjątkiem jest stan bezpośredniego zagrożenia życia Pacjenta lub zagrożenia zdrowia i życia innych ludzi z powodu zaburzenia psychicznego – te przesłanki stanowią wskazanie do hospitalizacji wbrew woli w świetle Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994, nr 111, poz. 535).
 9. Terapeuta jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej
  i przestrzega Kodeksu Etycznego Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego, który można przeczytać na stronie PTTPB.