test

Zapraszam
do swojego gabinetu


Poszukiwanie pomocy w przypadku doświadczania różnego rodzaju trudności osobistych nie powinno wiązać się z jakimkolwiek piętnem i poczuciem wstydu – jest to jeden ze sposobów radzenia sobie ze skutkami życia w niedoskonałym świecie.