Pomoc Online

Psycholog, Psychoterapeuta

Od 2015 roku pracuję jako dyplomowany Psycholog. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku psychologia. Jestem również absolwentką: Studium psychoterapii dzieci i młodzieży we Wrocławskim Instytucie Psychoterapii oraz Studiów podyplomowych z pedagogiki resocjalizacyjnej z socjoterapią. Posiadam kwalifikacje pedagogiczne, certyfikat trenera Treningu Umiejętności Społecznych, ukończyłam między innymi szkolenia socjoterapeutyczne, interpersonalne, skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej, zarządzania kryzysem, terapia poznawczo behawioralna PTSD.

Jestem Psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Oznacza to, że mogę prowadzić psychoterapię, a moja praca jest poddawana regularnej superwizji.
Jestem również aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Rozwój osobisty jest dla mnie bardzo ważny, dlatego regularnie biorę udział w różnego rodzaju warsztatach, treningach i konferencjach dotyczących szeroko rozumianego zdrowia psychicznego.

Poszukiwanie pomocy w przypadku doświadczania różnego rodzaju trudności osobistych nie powinno wiązać się z jakimkolwiek piętnem i poczuciem wstydu – jest to jeden ze sposobów radzenia sobie ze skutkami życia w niedoskonałym świecie.

Doświadczenie zawodowe

Swoje doświadczenie zbierałam już na studiach podczas dwuletniej pracy w pracowni konsultacji i poradnictwa psychologicznego dla osób dorosłych. Po obronie pracy magisterskiej zaczęłam pracę jako psycholog dziecięcy pracując w szkole podstawowej i gimnazjalnej, a także pracując w placówkach resocjalizacyjnych oraz socjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży. W ramach współpracy z Wrocławskim Centrum Integracji prowadziłam obserwacje i konsultacje psychologiczne dla opiekunów dziennych oraz rodziców dzieci w wieku do lat trzech. Podejmowałam się pracy indywidualnej jak i grupowej. Pracowałam z dziećmi autystycznymi, z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami rozwoju, depresją, nałogami, z zaburzeniami lękowymi.

Pracowałam z osobami dorosłymi w trudnej sytuacji życiowej, osobami wykluczonymi społecznie, rodzinami dysfunkcyjnymi jak i mającymi przejściowe problemy, a także osobami starszymi zmagającymi się z demencja starczą, depresją oraz brakiem akceptacji zachodzących zmian i przemijania.

Aktualnie pracuję z osobami dorosłymi borykającymi się z problemami utrudniającymi życie codzienne. Moimi klientami są między innymi osoby mające trudności w relacjach miłosnych, rodzinnych, osoby mierzące się z samotnością, odrzuceniem, niską samooceną, silnym stresem, lękiem, smutkiem lub cierpieniem.

Oferuję Ci indywidualne wsparcie, pomoc psychologiczną a także psychoterapię poznawczo-behawioralną. Jeśli znajdujesz się w trudnej dla siebie sytuacji życiowej. Jeśli masz obniżony nastrój, stresujesz się, zamartwiasz, dużo myślisz o problemie, co utrudnia Ci codzienne funkcjonowanie, nie możesz się skupić za dnia, w nocy ciężko Ci zasnąć, pomyśl o zgłoszeniu się do mnie. Obiecuję dać Ci poczucie bezpieczeństwa i akceptacji oraz pełnego zrozumienia Twojej sytuacji. Wspólnie przyjrzymy się Twojej sytuacji i poszukamy rozwiązania.