Psycholog dziecięcy

Photo by krakenimages on Unsplash

Kim jest psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy to specjalista zajmujący się diagnozowaniem problemów i zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także fachowym poradnictwem rodzicielskim. Psycholog dziecięcy zapewnia fachowe wsparcie w przypadku wielu różnorodnych trudności związanych z wychowaniem dzieci, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące ich rozwoju, a także pomaga znaleźć rozwiązania problemów rodzinnych, uwzględniając przy tym potrzeby wszystkich domowników.
Terapia psychologiczna prowadzona u dzieci i młodzieży ma na celu zmianę niepożądanych zachowań w takie, które będą akceptowalne społecznie, pomagając jednocześnie młodej osobie wypracować konstruktywne metody radzenia sobie z napotykanymi trudnościami.

Psycholog dziecięcy może pomóc w:

  • zrozumieniu zachowań dziecka (zachowań typowych dla danego wieku rozwojowego, jak i zachowań związanych ze specyficznymi zaburzeniami),
  • budowaniu bezpiecznego środowiska wychowawczego,
  • zrozumieniu jakie zachowania osób dorosłych sprzyjają poprawie funkcjonowania dziecka, a jakie je zakłócają,
  • budowaniu systemu motywacyjnego, systemu pochwał i konsekwencji,
  • zmaganiu się z zaburzeniami psychicznymi (na przykład, depresją u dziecka),
  • zaplanowaniu postępowania w sytuacjach kryzysowych.

Jak wygląda wizyta u psychologa dziecięcego?

Wizyta u psychologa dziecięcego rozpoczyna się od przeprowadzenia wywiadu z rodzicem lub prawnym opiekunem. Celem pierwszego spotkania jest uzyskanie informacji na temat funkcjonowania dziecka. W trakcie pierwszej wizyty rozmawiam z rodzicem o dziecku, jego rozwoju, zachowaniu i zwyczajach, a także pytam o relacje w rodzinie. Dalsze postępowanie jest ściśle uzależnione od specyfiki problemu i indywidualnych oczekiwań rodziców.

Chcąc osiągnąć wspólnie ustalony cel i utrzymać zmiany na przestrzeni czasu niezmiernie istotne jest zaangażowanie w proces terapeutyczny osób dorosłych, które opiekują się dzieckiem. Wsparcie i zrozumienie bliskich bardzo pomaga w utrwalaniu nowych nawyków.

Wizyta może odbyć się w gabinecie, w domu pacjenta lub online.